04. MẶC LÂM (RFA) Giới thiệu tập thơ MÂY KHÓI QUÊ NHÀ của Phạm Cao Hoàng

Nghe đọc bài giới thiệu tập thơ MÂY KHÓI QUÊ NHÀ: