38. HÀ THÚC SINH Niệm Khúc Hoa Vàng Tiếng hát KHÁNH LY