124. HỒ I ÂM Thơ Thành Tôn •Nhật Ngân phổ nhạc Tiếng hát Ngọc Ngữ