148. LỜI TÌNH BUỒN Chu Trầm Nguyên Minh - Vũ Thành An - Khánh Ly