206. TRỞ VỀ MÁI TRƯỜNG XƯA Nhạc Phạm Cao Hoàng - Tiếng hát Nguyễn Trọng Khôi