Bức tường Berlin: Cả chế độ canh 28 năm, sập trong một đêm - BBC News Tiếng Việt