Em Hiền Như Ma Soeur - Phạm Duy - Thơ: Nguyễn Tất Nhiên - Duy Quang

Nguồn: Thiên An Guita
r