NGƯỜI NẰM XUỐNG Sáng tác: Giang Ân - Trình bày: Thanh Sử