Bên lưng đèo - Sáng tác: Văn Phụng Trình bày: Elvis Phương Chí Tài Chí Thiện

  

 Source: VOA Tiếng Việt